ویزای کاری سوئد | کار در سوئد |ویزای کار کشور سوئد| موسسه حقوقی و مهاجرتی دادآور نسیم مهر

ویزای کاری سوئد

1 دیدگاه
ویزای کاری سوئد

ویزای کاری سوئد : جهت دریافت ویزای کاری باید ابتدا اجازه کار دریافت کنید.

برای دریافت اجازه کاربایستی یک کار به شما ارائه شده باشد.درغیر اینصورت ویزای جستجوی کاری سوئد وجود ندارد.

مدارک موردنیاز جهت دریافت اجازه کار:

–  یک پاسپورت معتبر داشته باشید

– کاری به شما ارائه شده باشد که ازنظر شرایط کاری و یا آنچه که درآن شغل یا آن رشته معمول است درسطح قراردادهای صنفی باشد.

-به شما حقوقی داده شود که مبلغ آن درسطح قراردادهای صنفی سوئد بوده و یا آن مبلغی که دراین رشته کاری مرسوم است.

-دارای یک پیشنهاد کاری باشید که از طریق آن بتوانید زندگی خود را تامین کنید. برای اینکه مشمول شرایط تامین زندگی شوید می بایست در حدی کار کنید که حقوق شما قبل از احتساب مالیات به حداقل ۱۳۰۰۰ کرون در ماه برسد.

-کارفرمای شما قصدش این باشد که هنگام شروع کار شما را عضو بیمه درمانی، بیمه عمر، بیمه ایمنی، وبیمه حقوق بازنشستگی کند.

 

ویزای کاری سوئد

ویزای کاری سوئد

پیشنهاد کار

کارفرما می‌بایست حداقل ده روز قبل از آنکه این پیشنهاد استخدامی ارائه شود، فرصت شغلی مورد نظر را در سوئد، اتحادیه اروپا /منطقه همکاری‌های اقتصادی اروپا  و سویس، آگهی کرده باشد.

بررسی درخواست کار

با ایجاد دعوتنامه کاری کارفرمای سوئدی بررسی تقاضای اجازه کار را آغاز می کند. کارفرما به دانستن اسم، تاریخ تولد، تابعیت، تحصیلات و آدرس الکترونیکی  نیاز دارد. تازمانیکه جواب درخواست خود را دریافت میکنید، دسترسی به آدرس الکترونیکی  که به کارفرما داده اید مهم است. در طول مدت زمان بررسی تقاضای اجازه کار شما اداره امور مهاجرت برای تماس با شما از این آدرس الکترونیکی استفاده میکند.

پس از آنکه کارفرما دعوتنامه کاری را تنظیم میکند یک نامه الکترونیکی حاوی اطلاعاتی پیرامون چگونگی درخواست اجازه کار دریافت می کنید.

درفرم تقاضا اطلاعاتی درباره خود می نویسید. اگرخانواده تان به همراهتان می آیند، همزمان برای آنها درخواست اجازه اقامت می کنید. همچنین بایستی کنترل کنید که اطلاعاتی را که در دعوتنامه کاری درباره شرایط استخدامی نوشته شده با آنچه که شما و کارفرما به توافق رسیده اید مطابقت دارد.

– مدارک زیر را می بایست اسکن و یا عکسبرداری کرده و به همراه تقاضای خود ارسال کنید:

– کپی از صفحات گذرنامه شامل مشخصات فردی، عکس، امضاء، شماره گذرنامه، کشور محل صدور، کد قابل خوانده شدن توسط ماشین در پایین صفحه مشخصات فردی، و چنانچه دارای اجازه اقامت در کشور دیگری غیر از کشور موطن خود هستید.

–  وکالتنامه چنانچه به وکالت از متقاضی عمل می کنید.

* اگر اعتبار گذرنامه تان در حال اتمام است ،بهتر است آن را تمدید کنید چون امکان صدور اجازه برای مدتی طولانی تر از اعتبار گذرنامه تان وجود ندارد.

ویزای کاری سوئد

ویزای کاری سوئد

مدارک مورد نیاز جهت همراهی خانواده:

–   کپی از صفحات گذرنامه شان شامل مشخصات فردی، عکس، امضاء، شماره گذرنامه، کشور محل صدور، کد قابل خوانده شدن توسط ماشین در پایین صفحه مشخصات فردی، و چنانچه دارای اجازه اقامت در کشور دیگری غیر از کشور موطن خود هستند

–  کپی عقدنامه، مدرک زناشویی یا مشابه آن (تنها برای افراد مزدوج و افراد دارای زندگی مشترک ثبت شده)

–  مدارکی که نشان دهد در کشور خود با یکدیگر زندگی کرده اید (برای زوج های سامبو)

–  مدرک تولد برای فرزندان

–   موافقتامه از فرد دیگری که حضانت کودک را بر عهده دارد، چنانچه همراه شما به سوئد نمی آید، که در آن درج شده باشد کودک مجاز به نقل مکان به سوئد است.

–  مدارکی که نشان دهد فرزندان بالای ۲۱ سال جهت تامین زندگی خود به والدین وابسته هستند.

– مدراک فرزندپذیری در صورتی که کودک به فرزندی پذیرفته شده باشد.

– وکالتنامه از سوی همه اعضای بالای ۱۸ سال خانواده چنانچه به نمایندگی از آنها عمل می کنید.

*مدارک می بایست توسط مترجم رسمی به سوئدی یا انگلیسی ترجمه شده باشد.

ویزای کاری سوئد

ویزای کاری سوئد

موافقتنامه

موافقتنامه یک نامه امضاء شده از سوی سرپرست کودک است و دارای حضانت وی بوده اما به سوئد نمی آید، و در آن موافقت خود را جهت زندگی در سوئد ارائه می کند.موافقتنامه می بایست دربرگیرنده اطلاعات زیر باشد:

–  نام، تاریخ تولد و آدرس محل زندگی سرپرستی که موافقت خود را اعلام می کند.

– نام و تاریخ تولد کودکی که موافقتنامه برای  وی نوشته می شود.

– اینکه سرپرست موافقت می کند اجازه اقامت دائم برای کودک جهت زندگی در سوئد صادر شود.

– امضای سرپرستی که موافقت خود را اعلام می کند و درج نام وی بصورت خوانا.

کارکردن به مدت کمتر از سه ماه

برای کاری که کمتر از سه ماه بطول می انجامد شهروندان برخی از کشورها میبایستی هم اجازه کار و هم ویزا داشته باشند. برای اطلاعات بیشتر در مورد ویزا با سفارت یا کنسولگری سوئد تماس بگیرید.

ثبت احوال

برای ثبت شدن دراداره ثبت احوال نیاز به اجازه اقامت بیش از یکسال دارید.

افرادی که  اجازه اقامتشان کمتر از یکسال است ،در اداره ثبت احوال سوئد ثبت نمی شوند و حق استفاده از مزایای رفاه اجتماعی را ندارند. به همین خاطر داشتن بیمه که هزینه های احتمالی در هنگام بیماری یا تصادف را پوشش دهد ضروری است.

تغییر کار

اجازه کار شما نزد کارفرما و برای حرفه ای معتبر است که دربرگه مجوز شما ذکر شده است. اگر در24 ماه اول زندگی درسوئد مایل به تغییرکارباشید، به درخواست مجدد اجازه کار نیاز دارید.

در ۲۴ ماه اول

درطول ۲۴ ماه اول ،اجازه کار فقط نزد کارفرما وبرای آن حرفه ای که در برگه تصمیم شما ذکر شده است معتبر است. اگردر عرض این مدت کار جدیدی به شما ارائه شود بایستی درخواست مجدد اجازه کار بدهید. وقتی که این درخواست را تحویل دادید میتوانید قبل ازدریافت جواب تقاضای مجدد نزد کارفرمای جدید شروع به کارکرده و در صورتیکه درخواست را قبل ازپایان یافتن اعتبار مجوز قبلی تحویل داده باشید، کارفرمای جدیدتان باید این شغل را قبل ازاینکه شما شروع به کارکنید در سوئد و کشورهای اتحادیه اروپا وکشورهای همکاری اقتصادی اروپا و سوئیس آگهی کرده باشد.

پس از ۲۴ ماه

پس از ۲۴ ماه که دارای اجازه کار بوده اید و اجازه کار خود را نیز تمدید  کرده اید مجاز هستید که بدون نیاز به تسلیم یک تقاضای جدید کارفرمای خود را عوض کنید ،بشرطی که در همان شغل به کار ادامه دهید. اگر کار جدید شما به معنی تعویض شغل باشد موظفید که یک تقاضای جدید تسلیم کنید. زمانی که تقاضای خود را تسلیم کردید می توانید قبل از دریافت پاسخ کار خود را شروع کنید، بشرطی که تقاضای خود را قبل از پایان رسیدن مدت اعتبار اجازه کار قبلی تسلیم کرده باشید. کارفرمای جدید شما میبایست قبل از اینکه کارتان را شروع کرده باشید فرصت شغلی را در سوئد، در کشورهای محدوده اتحادیه اروپا/ایی ایی اس و سوئیس آگهی کرده  باشد.

تغییر شماره ثبتی شرکت یا انتقال مالکیت

اگر چنانچه شماره ثبت شرکتی که در آن اشتغال دارید عوض شود، کارفرمای جدیدی داشته باشید، وظایف کاری جدیدی داشته و یا شرایط کاریتان تغییر کند اجازه کار شما دیگر اعتبار ندارد. به همین خاطرباید مجددا درخواست  اجازه کار بدهید.

اگر به خواست خود کارتان را پایان برده و یا از سوی کارفرما کار بیکار شوید

اگر به خواست خود کارتان را تمام کرده باشید و یا از سوی کارفرما بیکار شده باشید مجاز هستید که بمدت ۳ ماه  در سوئد باقی مانده و بدنبال کار جدید بگردید. در طی این مدت می بایست دارای اجازه اقامت معتبر باشید. اگر اعتبار اجازه شما در حال به اتمام رسیدن است می بایست تقاضای تمدید کار و اقامت تسلیم کنید. جهت تسلیم تقاضای تمدید نیاز به یک پیشنهاد کار دارید.

هنگامی که تقاضای کار می کنید می بایست کپی و مدارکی که نشان دهد حق کار و زندگی در سوئد را دارا هستید ارائه دهید. همچنین کارت اقامت خود را به همراه داشته باشید. کارفرما مایل است بداند تا چه زمانی در سوئد دارای اجازه کار هستید و محدودیت های  اجازه کارتان چگونه است. کارفرمایی به کپی مدارکتان نیازدارد و به اداره مالیات اطلاع می دهد که استخدام شده اید.

اگر کار جدیدی بگیرید و کمتر از ۲۴ ماه دارای اجازه اقامت بوده باشید می بایست یک تقاضای کار جدید تسلیم کنید. اگر کار جدیدتان به معنی تعویض شغل باشد می بایست بدون توجه به اینکه قبلا چه مدت دارای اجازه کار بوده اید تقاضای جدید تسلیم کنید. زمانی که تقاضای خود را تسلیم کردید می توانید قبل از دریافت پاسخ کار خود را شروع کنید، بشرطی که تقاضای خود را قبل از پایان رسیدن مدت اعتبار اجازه کار قبلی تسلیم کرده باشید. کارفرمای جدید شما میبایست قبل از اینکه کارتان را شروع کرده باشید فرصت شغلی را در سوئد، در کشورهای محدوده اتحادیه اروپا/ایی ایی اس و سوئیس آگهی کرده  باشد.

** اگر در مدت سه ماه موفق به یافتن کار جدیدی نشوید اداره مهاجرت می تواند اجازه کارتان را لغو کند.

پرجم کشور سوئد

ویزای کاری سوئد

ویزای کارآفرینی انگلستان
ویزای کار آفرینی انگلستان
مهاجرت به کانادا
همه چیز در مورد هزینه های زندگی در کانادا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .

فناوری اطلاعات آرون : طراحی سایت و سئو
طراحی سایت و سئو
دفتر خدمات حقوقی مهاجرت ایرانیان به سوئد
blank
فهرست