مهاجرت به کانادا با استارت آپ ویزا: کسب آمادگی - موسسه حقوقی و مهاجرتی دادآور نسیم مهر

مهاجرت به کانادا با استارت آپ ویزا: کسب آمادگی

*اگر در حال حاضر در کانادا هستید

ممکن برای انجام مصاحبه با شما تماس گرفته شود. برای انجام این مصاحبه هم دو گزینه پیش رو دارید. یکی اینکه در یکی از دفاتر امور مهاجرتی در کانادا قرار بگذارید؛ و یا، به یکی از گذرگاه های مرزی بروید و مصاحبه خود را به انجام رسانید.
در طول این مصاحبه هم افسر مصاحبه گر قصد دارد از معتبر بودن همه ی اسناد شما اطمینان حاصل کند. بعلاوه با سوالاتی که از شما می پرسد میخواهد بداند که همه ی شئونات مربوط به دولت کانادا را رعایت کرده و می کنید. در نهایت هم با تایید آدرس پستی خود در کانادا ، میتوانند کارت اقامت دائم شما را برایتان ارسال کنند.

اگر خارج از کانادا هستید

زمانی که وارد کانادا شدید، توسط یک افسر آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) مورد استقبال قرار می گیرید.
توجه داشته باشید که گذرنامه ی شما باید یک گذرنامه ی معمولی و خصوصی باشد. چرا که با گذرنامه ی دیپلماتیک، خدمات دولتی یا امور عمومی نمی توانید به کانادا مهاجرت کنید.

*افشای بودجه:

اگر با بیش از 10،000 دلارِ کانادا وارد کانادا شدید، لازم است که این مطلب را به افسر آژانس خدمات مرزی بگویید.در غیر اینصورت ،ممکن است جریمه شده و بودجه تان مصادره شود.این بودجه میتواند به شکل نقدی، اوراق بهادار ، پیش نویس بانکداران،چک های مسافرتی و یا حواله های بانکی باشد.

فهرست