مهاجرت به انگلستان موسسه حقوقی و مهاجرتی دادآور نسیم مهر

مهاجرت به انگلستان

مهاجرت به انگلستان

کشور انگلستان از جمله کشورهای جذاب برای افرادی است که تمایل به مهاجرت دارند. این کشور از قدرت جاذبه برای دانشجویان به منظور مهاجرت تحصیلی در رأس هرم قرار دارد. انگلیس کشوری کوچک با جمعیتی حدود 50،000،000 نفر است که توسط آبهای اطراف محاصره شده است. پایتخت کشور انگلیس لندن و زبان رایج در این کشور انگلیسی و واحد پولی آن، پوند می باشد.

استارت اپ ویزا ، اقامت انگلیس از طریق ثبت شرکت

مهاجرت به انگلستان

تفکیک شهرهای مختلف انگلیس

لندن

لندن

این شهر به عنوان پایتخت کشور انگلیس سالیانه مهاجران زیادی را به سوی خود فرا می خواند. شهر لندن از نظر ارائه خدمات بهداشتی در سطح بسیار مطلوبی قرار دارد و بزرگترین مرکز مالی دنیا است و جمعیتی حدود 10 میلیون را در خود جای می دهد.

مهاجرت به لندن

بیرمنگام

 بیرمنگام

یکی دیگر از شهارهای انگلیس بیرمنگام است که پس از لندن دومین مرکز مالی دنیا محسوب می شود و تقریباً جمعیتی حدود 3 میلیون نفر را در خود جای داده است. شهر بیمنگام به عنوان شهر هزار معامله معروف است.

blank

منچستر

منچستر

سومین شهر در انگلیس منچستر است. این شهر حدود 3 میلیون جمعیت دارد و بیشترین شهرت این شهر به دلیل حمل و نقل، معماری، ورزشی و مهندسی است.

blank
فهرست